COVID-19

Vi følger løbende situationen omkring COVID-19, og vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. 

Status for de enkelte arrangementer vil fremgå af arrangementets hjemmeside, og tilmeldte til de enkelte arrangementer vil blive orienteret løbende.

Hvis et arrangement bliver aflyst pga. COVID-19, vil der ikke blive opkrævet deltagerbetaling. 

Med venlig hilsen

AEU-sekretariatet