GEAR:DK - Gender Equality in Academia and Research in Denmark

Målgruppe

Netværket er et fagligt fællesskab for medarbejdere, der medvirker til implementering af politik og handlingsplaner på universiteterne – det praksisorienterede er i fokus. 

Formål

Styrke arbejdet med ligestilling bredt på danske universiteter.

Indhold

Netværket fokuserer på at videndele samt at være handlings-, løsnings- og faktabaseret. Vi deler erfaringer fra vores arbejde med strategiudvikling og –implementering, hvordan tiltag virker, hvordan ledelsen understøttes og engageres og sigter mod at påvirke opadtil i organisationerne.

Udbytte

Ideer og inspiration til arbejdet med ligestilling i deltagernes organisationer.
Input der kan bruges til arbejdet med ligestilling i Danske Universiteter.

Aktiviteter

Netværket samles en gang årligt; Hver andet år på et af planlægningsgruppen arrangeret 2-dages seminar, og hver andet år arrangeres tur til konference i udlandet kombineret med netværksmøde og evt. besøg på et udenlandsk universitet.

Et seminar bygges op omkring workshops faciliteret af deltagerne kombineret med plenum sessions, så der også er tid til at netværke.


Netværk

Såfremt du gerne vil melde dig ind i GEAR-netværket, bedes du sende en mail til Liv Baisner, baisner@sdu.dk.

Økonomi

GEAR:DK er et netværk under universiteternes samarbejdsenhed AEU (Administrativ Efteruddannelse af Universitetsansatte). AEUs økonomi er baseret på deltagerbetaling for AEUs kurser, seminarer og konferencer. I opstartsfasen vil AEU dække GEAR:DKs udgifter med midler indtjent ved AEUs andre aktiviteter. Når netværket har fundet sin form, vil der blive fundet en model for betaling, der sikrer at GEAR:DK bærer sig egen vægt.

Deltagerbetaling for 2-dages seminar er 4.400 kr. (2020) 
Udlandstur må forventes at være dyrere.

Næste GEAR:DK arrangement
Hvornår: 2020
Hvor: Udmeldes senere

Planlægningsgruppe

Karen Vestergaard Petersen, KU, kvp@science.ku.dk
Anna Stegger Gemzøe, AAU, stegger@cgs.aau.dk (barsel)
Liv Baisner, SDU, baisner@sdu.dk
Alex Klinge, CBS, ak.msc@cbs.dk