Corona aflysninger

På baggrund af Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger med henblik på at reducere risikoen for smittespredning i forbindelse med corona-virussen har AEU’s bestyrelse besluttet at aflyse alle AEU-arrangementer i foråret.

Arrangementerne er flyttet enten til efteråret 2020 eller foråret 2021. Tilmeldte har fået besked direkte. Arrangementernes hjemmeside vil være ajourført med nye datoer. 

Sker der ændringer i det udmeldte, meldes dette hurtigst muligt ud til deltagerne og på arrangementernes hjemmeside.

Hvis et arrangement bliver aflyst, eller hvis det ikke er muligt for deltageren at deltage på det nye tidspunkt, vil der ikke blive opkrævet deltagerbetaling, og allerede opkrævet deltagerbetaling vil blive tilbagebetalt. 

Med venlig hilsen

AEU-sekretariatet