Corona aflysninger

På baggrund af Regeringens og Sundhedsstyrelsens anbefalinger med henblik på at reducere risikoen for smittespredning i forbindelse med corona-virussen har AEU’s bestyrelse besluttet at aflyse alle nært forestående AEU-arrangementer - i første omgang arrangementer planlagt i marts, april og maj.

Vi er i færd med at kontakte alle planlægningsgrupperne, så vi i samråd kan beslutte, om arrangementerne bliver flyttet til et senere tidspunkt eller helt aflyses i år.

Hvis et arrangement bliver aflyst, eller hvis det ikke er muligt for deltageren at deltage på det nye tidspunkt (efter sommerferien), vil der ikke bliver opkrævet deltagerbetaling, og allerede opkrævet deltagerbetaling vil blive tilbagebetalt. 

Kursusstederne er i disse dage meget presset, da samtlige kursusarrangører forsøger at flytte nært forestående arrangementer til efteråret, hvorfor vi beder deltagerne om at forholde sig afventende i forhold til, om arrangementet aflyses helt eller udsættes. Vi giver direkte besked, så snart vi ved nærmere.

 

Med venlig hilsen

AEU-sekretariatet